16 January, 2012

ਇਸ਼ਕ - ishq

ਇਸ਼ਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਏ,
  ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਏ,
ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਏ,
  ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ..ishq duniya wich dardan da sartaj hunda hai,
  es rog da na koi ilaaz hunda hai ,
ishq wich haar k pta lgda h ai,
  ki Ishq v sohniyan shaklan da mohtaj hunda hai