28 October, 2011

ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆ ਖੇਡਾਂ

ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਯਾਰੋ ਰਤਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ,
ਲੁਕਿਆ ਆਪ ਕਿਧਰੇ ਮਦਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਤਲੀਆ ਵਾਗ ਨਾਚਾਵੇ,
ਉਹ ਕਿਓ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋ ਆਉਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ,
ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਬੁਝਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ..