ਮੇਲ ਕਿੰਜ਼ ਹੋਣੇ


ਮੇਲ ਕਿੰਜ਼ ਹੋਣੇ ਜਦ ਲਿਖਿਆਂ ਹੀ ਦੁਰੀਆਂ ਨੇ..

ਸੱਭ ਰਿਝਾ ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ..

ਮੇਲ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਾਏ ਮੰਜੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ..

ਦੱਸ ਰੋਇਆ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਦੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ..


Comments

Popular Posts