22 April, 2010

ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਝੱਲ ਵਲੱਲੀ

ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਗਣ

ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਨੱਬਜ ਟਟੋਲੀ

ਕਹਿਣ ਬੁਧੀ ਦੀ ਰੋਗਣ

ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕੇ ਡੰਗੀ

ਮੈਂ ਰਾਝੇਂ ਦੀ ਜੋਗਣ

ਅਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ

ਗਲ ਵਿਚ ਲਮਕਣ ਵਾਲ ਵੇ

ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਲ ਵੇ

0 comments

Post a Comment