ਚਲ ਵੇ ਬੁਲਿਆ
ਚਲ ਵੇ ਬੁਲਿਆ.. ਚੱਲ ਉਥੇ ਚਲਿਏ..

ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਅਨੇ..

ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੇ..

ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਨੇ...


.......... ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ

Comments

Popular Posts