ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ
ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਨਾ ਪਸਤੌਲ ਬੰਦੂਕਾਂ...
.....ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਕਮਾਏ ਇਜ਼ੱਤ ਨਾਲ ਸਲੂਕਾਂ
ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ
.....ਤੇ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਮਸ਼ੂਕਾਂ...

Comments

Popular Posts