ਮ੍ਹੱਲ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ
ਰੱਖੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਕ ਜੀਨਾ PEPE ਦੀਆਂ ਪਾਉਣੇ ਆਂ,
HONDA ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆਂ,
ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਗੱਲ ਲਾ ਦਿਓ,
ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮ੍ਹੱਲ ਹ੍ਹਣ ਪਾ ਦਿਓ......

Comments

Popular Posts